"หมออุดม"รับปากดันเงิน8% ให้อาจารย์ลดความเหลื่อมล้ำ

หมวด: Sample Data-Articles
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 13:47
เขียนโดย Super User
ฮิต: 290

“หมออุดม”รับปากดันเงิน8%.ให้อาจารย์ ย้ำการตัดสินใจใช้ ม.44 แก้ปัญหาเป็นอำนาจนายกฯ ขณะที่ทปสท.วอนขอใช้ม.44 ให้อำนาจก.พ.อ.เยียวยาเงินเพิ่มอาจารย์ได้.

วันนี้(  11 ม.ค.)  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) พร้อมตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ได้เข้าพบศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเยียวยาและลดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนระหว่างครูและอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 8  โดยศ.นพ.อุดม กล่าวว่า จากการหารือพบว่ามีความชัดเจนว่าอาจารย์จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเรื่องเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการครู เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและที่ผ่านมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีมติหลายครั้งให้เยียวยาเรื่องดังกล่าว แต่กระบวนการไม่สามารถเกิดได้ เนื่องจากติดขัดข้อกฏหมายที่ ก.พ.อ. ไม่มีอำนาจในการเยียวยาเรื่องเงินเดือนให้แก่อาจารย์ได้  ซึ่งก.พ.อ.มีมติให้ไปแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ก.พ.อ.มีอำนาจในการเยียวยา และขณะนี้อยู่ดำเนินการอยู่  นอกจากนี้ทปสท.เสนอให้ใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตามมาตรา44

ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการแก้ปํญหาดังกล่าวจะดำเนินการ 2 แนวทางคู่ขนานกันไปคือ1.เสนอขอแก้กฏหมายเพื่อให้ก.พ.อ.มีอำนาจในการเยียวยาเพิ่มเงินเดือนให้แก่อาจารย์ และ2. หากทปสท. เสนอเรื่องขอใช้ม.44 เข้ามา ตนจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอคสช. ต่อไป  แต่ขอย้ำว่าอำนาจการตัดสินใจว่าจะใช้ม.44 หรือไม่นั้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรี  และที่ผ่านมานายกฯอยากให้ใช้ม.44 เฉพาะเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนจริง ๆ  อย่างไรก็ตามตนจะพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพราะเรียกร้องกันมานานแล้ว
 
ด้านผศ.ดร.รัฐกรณ์  กล่าวว่า  จากการหารือกับศ.นพ.อุดม เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งรมช.ศึกษาธิการรับปากที่จะช่วยผลักดันเรื่องนี้ และยังเข้าใจสิ่งที่กลุ่มอาจารย์เรียกร้องคือไม่ใช่เป็นการขอเพิ่มเงินเดือนอาจารย์ให้มากกว่าครู  แต่เป็นการเยียวยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  อย่างไรก็ตามกลุ่มอาจารย์เห็นว่าถ้าจะแก้ปัญหนี้โดยการแก้กฏหมายตามกระบวนการตามปกติต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้นอยากขอให้ใช้ม.44 ในการเปิดช่องให้ก.พ.อ.มีอำนาจในการเยียวยาเท่านั้น ...

 

 

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.33 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/620903