.

earth

ศธ.แถลงข่าวจัดงานวันครูครั้งที่ 62

ศธ.แถลงข่าวจัดงานวันครูครั้งที่ 62
กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครูยิ่งใหญ่ 16 ม.ค. ในหัวข้อ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีนายกรัฐมนตรีคารวะครูผู้สอน ซึ่งเป็นครูสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้แก่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์

วันนี้ (11 ม.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดแถลงข่าว การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 หัวข้อ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา โดยนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ทุกครั้งที่ตนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร จะทรงมีพระราโชวาทให้ยึดตามสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ โดยเฉพาะเป้าหมายการศึกษาเพื่อคุณภาพของเด็ก คือ 1.มีทัศนคติที่ดี 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3.มีงานทำ 4.เป็นพลเมืองที่ดี สำหรับคำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรี "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ซึ่งคำขวัญนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้และความรู้สึก ซึ่งคนๆหนึ่งจะเป็นครูที่ดีหรือไม่ นักเรียนสามารถรับรู้ได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดนี้ได้มีการดูแลและพัฒนาครูเป็นอย่างดี ทั้งการจัดการเรื่องบ้านพักครู การลดขั้นตอนการขอวิทยฐานะ


ดร.วัฒนาพร กล่าวว่า การจัดงานวันครูในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่10 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่62 พ.ศ.2561 จะมีกิจกรรมหลักเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบคำขวัญวันครู แก่คุณครูว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" รวมทั้งได้มอบสารเนื่องในวันครูเพื่อส่งกำลังใจให้ครูทั่วประเทศได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศกายใจอย่างเข้มแข็งตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า

ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ม.ค.2561 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานวันครู และประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยกิจกรรมในส่วนกลางจะ จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17 ม.ค.2561 ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าศธ. และบริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีกลาางคำปฏิญาณตน และพิธีที่สำคัญคือ นายกรัฐมนตรีคารวะครูผู้สอน ซึ่งเป็นครูสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.ได้แก่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ จากนั้นมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา นอกจากนี้จะมีปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่1 เรื่อง "ครูดี..พลังแห่งแผ่นดิน" โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และวันที่ 17 ม.ค.2561 รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 และการเสวนาทางวิชาการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพครู ผู้เรียน เพื่ออนาคตของประเทศไทย... 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/620876

มี 158 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2038949
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
274
1064
6161
1225463
14350
33623
2038949

Your IP: 52.91.90.122
Server Time: 2018-12-13 03:31:52