.

earth

วธ.รุกเพิ่มศักยภาพข้าราชการไทยยุค 4.0.

วันนี้(29 ม.ค.)นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ปี 2558-2563  ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  วธ.จึงกำหนด

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่วธ. ทุกฝ่ายขับเคลื่อนภารกิจองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ของ วธ.   เพื่อให้มีความพร้อม มีทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  ซึ่งตนมองว่าข้าราชการยุคใหม่ จำเป็นจะต้องมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการบริหารงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่  และเตรียมความพร้อมกับการรับภารกิจการบริหารราชการที่สูงขึ้นในอนาคต

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า  สำหรับหลักสูตรการอบรมจะเน้นให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักๆ กระจายทั่วประเทศ ประกอบด้วย  ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ  ข้าราชการระดับชำนาญการ ข้าราชการปฏิบัติงาน หรือ ปฏิบัติการที่อยู่ในระยะทดลองงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร อาทิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เช่น การเป็นพิธีกร การพัฒนาด้านไอที อินโฟกราฟฟิก การนำเสนอผลงานด้านวัฒนธรรม การพัฒนาด้านภาษาต่างๆ เป็นต้น  ขณะเดียวกันตนยังมอบนโยบายให้บุคคลากรวธ. สร้างโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศ  รองรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0...

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ จันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.49 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/624294

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2074479
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
789
1265
5557
1260436
19266
30614
2074479

Your IP: 54.83.93.85
Server Time: 2019-01-17 07:54:14