.

earth

มช.ปรับแผนพัฒนาทักษะนักศึกษา

วันนี้ (6 ส.ค.) รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) เปิดเผยว่า มช.มีแผนพัฒนาการศึกษาในระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ

 

และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยจัดกระบวนการออกแบบหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะด้านต่างๆ การส่งเสริมให้คณาจารย์ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มากขึ้น

รศ.อุษณีย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มช.จะพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ จากปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาตรี โท เอกกว่า 300 หลักสูตร ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ ส่วนหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมกำหนด 5% 10% ปัจจุบันขยายเป็น 30% ของรายวิชาที่คณะเปิดสอน และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ..

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 11.07 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/658839

มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2107697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
389
970
2478
1296522
18317
34167
2107697

Your IP: 54.146.227.92
Server Time: 2019-02-19 08:28:19