.

earth

สกศ.จัดใหญ่โชว์ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ.

วันนี้ (10 ก.ย.) ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)จัดงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  2 พันคน โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

  รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องการศึกษาในอันดับต้นๆ กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ในการสร้างบุคลากรบุคลากรรองรับเทคโนโลยี สร้างคนให้มีวินัย มีกระบวนการคิดที่ดี โดยจะต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งการดำเนินงานมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง  กำหนดเป็นแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายคือ การพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตร การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้มีระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ

“ที่ผ่านมาประชาชาชนมีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม  การศึกษาเป็นตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมแก้ไขปัญหา โดยสร้างคน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสร้างคน  อย่างไรก็ตามการศึกษาของเรายังถือว่าน่าเป็นห่วง  ดูจากเกณฑ์ชี้วัดหลายแห่ง ทั้งในระดับอาเซียนพบว่า เราอยู่ในอันดับท้าย ๆ ขณะที่การจัดระดับโลกเราอยู่อันดับกลาง ๆ ทั้งที่น่าจะดีกว่านั้น  ส่วนอาชีวศึกษาถูกมองเรื่องคุณภาพที่ลดลง   จึงเป็นเรื่องท้าทาย ที่เราจะต้องแก้ไขการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น  เพื่อพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งหมายถึงทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา กองทุนการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ”พล.อ.อ.ประจิน กล่าว...

ด้านดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีครั้งไหนที่ล้มเหลว เพราะการปฏิรูปในแต่ละครั้งเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะต่างจากอดีตมากเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง จึงได้มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 ให้มีกอปศ. มีแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งการประปฏิรูปจะดู 2 ส่วน คือ 1.จะจัดการศึกษาอย่างไรที่ทำให้ผู้เรียนสามารถรองรับและอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และ 2.ต้องการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด้วยตนเอง  โดยการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ มี  4 เสาหลักสำคัญ คือ 1.เสาหลักด้านวิชาการ จะมีทีมงานวิชาการที่เข้มแข็งมีพื้นฐานและทฤษฎีทางวิชาการที่ชัดเจน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่ง 2.เสาหลักด้านข้อมูล  มีบิ๊กดาตาซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์จะนำมาใช้ทั้งก่อนและหลังการปฏิรูป 3.เสาหลักด้านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ4.เสาหลักด้านกลไกในการขับเคลื่อนให้การปฏิรูปให้เดินหน้าไปได้  โดยมีการกำหนดกฎหมาย และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ขณะที่ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จ ปรับปรุงการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าสามารถรองรับความจำเป็นในอนาคตได้... 

 

 

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ จันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.40 น.... อ่

านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/665348

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2144930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
742
1932
8071
1327651
26350
29200
2144930

Your IP: 54.243.17.113
Server Time: 2019-03-21 05:39:11