.

earth

เสริมดิจิทัลคัดกรองเด็กอัจฉริยะพัฒนาทั้งระบบ

วันนี้ (10 ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการอย่างจริงจังนั้น เมื่อเร็วๆนี้ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. ได้หารือกับ

คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางส่งเสริมกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถพิเศษโดยยึดกรอบทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เป็นประธาน ประกอบกับข้อมูลจากแผนและข้อเสนอของนักวิชาการ หน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ใน ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษเป็นไปอย่างมีระบบ โดยที่ประชุมได้กำหนดลักษณะของผู้มีความสามารถพิเศษ ตามแนวคิดพหุปัญญาที่มองว่ามนุษย์มีความสามารถที่หลากหลาย เช่น บางคนเก่ง ภาษา คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ตลอดจนการจัดการตนเองและมนุษยสัมพันธ์

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการนั้น ที่ประชุมได้กำหนดเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรกการค้นหาผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ  กิฟเต็ด ให้พบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีบุคคลที่มีความสามารถพิเศษประมาณร้อยละ 10 ของประชากร และปัจจุบันได้มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกวดแข่งขันในเวทีระดับจังหวัด ระดับประเทศ และนานาชาติ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเครื่องมือคัดกรองบางส่วนอยู่แล้ว แต่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น ตลอดจนต้องสร้างความรับรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูให้สามารถสังเกตและค้นพบเด็กกลุ่มนี้ให้ได้

“ ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งต้องดำเนินการตามความสามารถของแต่ละบุคคล และจะต้องมีระบบการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษสูงจึงต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ควบคู่กับกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการพัฒนาตามปกติ ซึ่งเรื่องนี้ควรทำต่อเนื่องและจริงจังครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเ พื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการส่งเสริมบุคคลกลุ่มนี้ในบางกลุ่ม เช่น จัดให้มีโรงเรียนกีฬา โรงเรียนดนตรี ตลอดจนห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ ในโรงเรียน และกิจกรรม3.เป็นการที่จะเชื่อมโยงผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆเข้าสู่อาชีพต่อไป” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้ รศ.นพ.โศภณ ได้มอบให้ สกศ. จัดการประชุมร่วมกับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและทบทวนแนวทางดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อไป.... 

 

 

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ จันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.35 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/665020

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2144912
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
724
1932
8053
1327651
26332
29200
2144912

Your IP: 54.243.17.113
Server Time: 2019-03-21 05:25:37