สำนักงานปปง.ยึดเงินคืน สกสค.กว่า 600 ล้านบาท

หมวด: Sample Data-Articles
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 07:23
เขียนโดย Super User
ฮิต: 157

18 ต.ค.61 - พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากกรณีผู้บริหารกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บิลเลี่ยนอินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด

มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อกองทุนของ สกสค. มูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก จำนวนหลายรายการ ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ เงินฝากในบัญชีธนาคาร และหุ้นของบริษัท ต่อมาได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

รักษาการเลขาธิการปปง. เปิดเผยด้วยว่า. ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ต.ค.61  ศาลแพ่งได้มีคำสั่งตามคดีหมายเลขดำ ฟ.96/2558 กรณีการกระทำของ นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มีทรัพย์สินจำนวน 84 รายการ รวมเป็นเงินประมาณ 500 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกผล เป็นทรัพย์สิน  ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นำไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ สกสค.และก่อนหน้านี้ ศาลแพ่งได้เคยมีคำสั่งให้ทรัพย์สินจำนวน 20 รายการ มูลค่ารวม 123,743,932 .21 บาท พร้อมดอกผล ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ สกสค. มาแล้ว รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ศาลมีคำสั่งให้นำไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ สกสค. เป็นเงินจำนวนประมาณ 600 ล้านบาทเศษ

 

 

 

ที่มา : นสพ.ไทยโพสต์ออนไลน์     

https://www.thaipost.net/main/detail/20197