.

earth

เร่งกระจายอำนาจการศึกษาสู่ท้องถิ่น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในเวทีสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 จัดโดยบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า

 

การศึกษาของไทยถูกออกแบบมานาน ทำให้ล้าสมัย ไม่สามารถสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ขณะนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างเร่งปฏิรูปการศึกษา  โดยคำนึงถึงหัวใจของการศึกษา คือ การเรียนการสอน มุ่งสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน โดยเห็นความสำคัญที่จะให้เวลาครูได้อยู่ในห้องเรียนมากขึ้น เพื่อให้มีเวลาคิดสร้างสรรค์ในการสอนใหม่ๆ จากปัจจุบันที่ครูต้องออกไปทำโครงการต่างๆ รวมถึงระบบการประเมินครูที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ส่งผลให้ครูใช้เวลานอกห้องเรียนกว่า 30-40% 

ขณะเดียวกันต้องปรับระบบ ด้วยการลดอำนาจของส่วนกลางไปสู่คนทำงานจริง ให้ท้องถิ่นสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีแผนจะดำเนินการในพื้นที่นำร่อง

 "ต้องนำเทคนิคใหม่ในการเรียนการสอนมาใช้ เช่น โครงการพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้การดูแลของครู ทำให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนดีขึ้น รวมถึงการดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และติดตามการเรียนการสอน เช่น การจัดให้ผู้ปกครองได้เข้าพบครูรายวิชาของเด็กเป็นระยะๆ" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว และว่า การปฏิรูปการศึกษาจะเดินหน้าได้อยู่ที่ความต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายการศึกษาต้องออกนอกการเมือง ซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เพื่อให้แผนปฏิรูปการศึกษาระยะยาวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือทุกฝ่ายต้องปรับวิธีคิดใหม่เพื่อให้ตามทันการเปลี่ยนแปลง

 รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า บทบาทของคณะครุศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของไทยในวันนี้และจะทำอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีความสามารถ และเป็นครูที่ดี อย่างไรก็ตามการพัฒนาการศึกษาไทยเป็นภารกิจที่ท้าทายโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่าน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และต้องลงมือทำทันที 

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1417260122

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1824891
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
790
2008
6264
1007584
30435
39870
1824891

Your IP: 54.198.158.24
Server Time: 2018-06-20 09:08:48