.

earth

เปิดเกณฑ์วิทยฐานะใหม่เริ่มใช้ 5 ก.ค.นี้

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน เริ่มใช้ 5 ก.ค.นี้ ย้ำชัด ครูทุกกลุ่มจะไม่เสียสิทธิ์จากการประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่.

วันนี้ (16 มิ.ย.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา สายงานการสอนรูปแบบใหม่ โดยมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน และร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี จึงจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในแต่ละระดับได้ ทั้งนี้เพื่อสั่งสมประสบการณ์และสะท้อนความชำนาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการสอน ต้องมีชั่วโมงการปฎิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดคือ ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 800 ชั่วโมง เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 900 ชั่วโมงต่อปี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
               เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนใน 3 ด้านได้แก่  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะดังนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ไว้ก่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สามารถยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ แต่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สามารถยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ ส่วนผู้ทีมีคุณสมบัติในแต่ละวิทยฐานะครบ สามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่หลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้

“เกณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะประกาศใช้ในวันที่ 5 ก.ค.นี้ ซึ่งขอยืนยันว่าครูทุกกลุ่มจะไม่เสียสิทธิ์จากการประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ เพราะเกณฑ์ดังกล่าวจะบังคับใช้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูฯหลังเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่สามารถเลือกขอรับการประเมินเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งได้” นายพินิจศักดิ์กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบ ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ร่างฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน โดยอนุมัติให้เริ่มพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15.15 น

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/580097

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1786971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
192
844
4150
972221
32385
45319
1786971

Your IP: 54.167.216.239
Server Time: 2018-05-24 04:27:12