.

earth

ประกาศรางวัลใช้ภาษาไทยดีเด่นปี 60

วธ. ประกาศผลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-เพชรในเพลง "แอ๊ด คาราบาว -ปาน ธนพร -กระแต อาร์สยาม-ชลธี ธารทอง-โน็ต เชิญยิ้ม-ว.วชิรเมธี " คว้ารางวัล  พร้อมจับมือศธ.จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ แจกหนังสือหายาก ดันแผนชาติแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้...

วันนี้( 24 ก.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม  กล่าวในการแถลงข่าวงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560” ว่า ในวันที่ 29 ก.ค. ตรงกับวันภาษไทยแห่งชาติ  วธ. ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมที่ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้ง รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่สำคัญถือเป็นปีแรกที่ วธ.เชิญชวนเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ มากว่า 9 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ฮังการี ไนจีเรีย มอลตา จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ถ่ายคลิปวีดีโอรณรงค์การใช้ภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
นายวีระ กล่าวต่อไปว่า   กรมศิลปากร ยังได้จัดพิมพ์หนังสือหายาก เรื่อง บุรุษเรืองนามของหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และจัดพิมพ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริ เรื่อง “ปัญหาการใช้คำภาษาไทย” เพื่อเทิดพระเกียติในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานดังกล่าว ส่วนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดเสวนาวิชาการ “บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม” วันที่ 29–30 ก.ค.นี้ ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อีกทั้งมีการแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติอนุมัติแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งเป็นแผนงานที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และรักการอ่าน โดยจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 26 ก.ค. ร่วมกับองค์กรต่างๆ ห้องสมุดของรัฐและเอกชน  นำเสนอแผนปฏิบัติการรณรงค์ให้เด็กไทยอ่านและเขียนอย่างเป็นรูปธรรม   รวมถึงส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งการอ่าน  อาจไม่เห็นผลทันที เพราะต้องใช้เวลา สำหรับแผนระยะสั้นจะกระตุ้นสังคมตระหนักรู้ความสำคัญของการอ่าน สำรวจความพร้อมห้องสมุด และสร้างบรรยากาศการอ่านเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก .

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับเข็มโล่เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีบุคคลสำคัญได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยมี 2 คน ได้แก่ ศ.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ รศ.บุญยงค์ เกศเทศ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  จำนวน 15 คน ได้แก่ นายกันต์ กันตถาวร รศ.จิตต์นิภา ภักดีชุมพล ศรีไสย์ นายชมพร เพชรอนันต์กุล นายนิพล รัตนพันธ์  ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ  น.ส.ประวีณมัย บ่ายคล้อย นางปราศรัย รัชไชยบุญ นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน นางมุทิตา อิทธิผล น.ส.ละเอียด สดคมขำ   น.ส.อริสรา กำธรเจริญ  นายชิเงกิ โคบายาชิ นายปีเตอร์ มิเชนเนอร์ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ และนางวีเบคเก้ ลีแซนด์ แลร์วอก  รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จำนวน 8 คน ได้แก่ นายคฑาวุธ ทองไทย นายเฉลิมพล มาลาคำ   นายธราธิป ส่งเสริม น.ส.ลำดวน สุวรรณภูคำ น.ส.ลำใย พานิชย์  นายวิเชียร เกื้อมา  พระครูวิบูลกิตติรักษ์  และพระนคร ปัญญาวชิโร  รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประเภทบุคคล จำนวน  5 คน ได้แก่ นายดิเรก อินจันทร์ นายตอฮีรน หะยีเลาะแม นางประกอบ ลาภเกษร นายประพัฒน์ แสงวณิช และนายสมคิด จูมทอง    

ด้านนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในส่วนกรมศิลปากร ยังได้จัดประกวดเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่  14  เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถึง 385 เพลง และคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง จำนวน  23 รางวัล ดังนี้ รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษผู้มีคุณูปการต่อวงการเพลง ได้แก่ นายวิรัช อยู่ถาวร รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษองค์กรที่สนับสนุนการเผยแพร่เพลงไทยที่มีคุณภาพ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษครูเพลงผู้ประพันธ์เพลงอมตะ ได้แก่ นายสุรพล โทณะวณิก และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต ได้แก่ เพลงเกิดมาพึ่งกันของนายไสล ไกรเลิศ และเพลงเทพธิดาผ้าซิ่น ของนายสมนึก ทองมา หรือ ครูชลธี ธารทอง

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภทประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงตราบลมหายใจสุดท้าย ผู้ประพันธ์ พระปกรณ์วินน์ ฐิตวํงโส และรางวัลชมเชย 2 รางวัล เพลงคำถามแห่งชีวิต ผู้ประพันธ์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และเพลงสวรรค์ปลายด้ามขวาน ผู้ประพันธ์ จ่าสิบเอก เกียรติเมฆ มีมาก ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ เพลงทุ่งเหงา ผู้ประพันธ์ นายบำเรอ ผ่องอินทรกุล หรือ โน้ต เชิญยิ้ม  และรางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงเล่าสู่หลานฟัง ผู้ประพันธ์ นายสลา คุณวุฒิ และเพลงดับไฟใต้ ผู้ประพันธ์ นายสมนึก ทองมา ส่วนรางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงพ่อภูมิพล ผู้ขับร้อง นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงตราบลมหายใจสุดท้าย ผู้ขับร้อง น.ส.ธนพร แวกประยูร หรือ ปาน ธนพร ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงทุ่งเหงา ผู้ขับร้องนายจักรพงศ์ หาญภิรมย์ และ ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงรอพี่ที่บ้านนอก ผู้ขับร้อง น.ส.นิภาพร บุญยะเลี้ยง หรือ กระแต อาร์สยาม ซึ่งผู้ได้รับการประกาศรายชื่อทั้งหมด จะเข้ารับรางวัลจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย...

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.17 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/587376

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1981002
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
787
1750
2537
1169166
30365
30696
1981002

Your IP: 54.198.55.167
Server Time: 2018-10-22 18:13:45