.

earth

สทศ.เดินสายแจงสอบโอเน็ต ปี 60...

วันนี้( 31 ก.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ สทศ.เดินสายชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2560

โดยนักเรียน ป.6จะสอบวันที่ 3 ก.พ.61 ประกาศผลวันที่ 25 มี.ค.61  ม.3สอบวันที่ 3 – 4 ก.พ.61 ประกาศผลวันที่ 26 มี.ค.61 และ ม.6สอบวันที่ 3 - 4 มี.ค.61 ประกาศผลวันที่ 3 เม.ย.61ซึ่งการสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 และ ม.3 จะลดวิชาสอบ เหลือ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน ม.6 ยังสอบ 5 วิชาเท่าเดิม ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์..

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสอบโอเน็ต ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบจะเป็นอัตนัย ซึ่งขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้วย โดยก่อนการสอบ สทศ.จะนำตัวอย่างกระดาษคำตอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ไปศึกษาและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

"การจะทำคะแนนสอบโอเน็ตให้สูงขึ้นได้นั้น ผู้สอนต้องกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นคุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐานตัวชี้วัดที่สำคัญ ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน วิธีการสอนของครู และวิธีการบริหารของผู้บริหาร โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เชื่อมโยงกับการทดสอบระดับชาติ ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว. 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.57 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/588713

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1861311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
1463
9434
1044178
25257
41598
1861311

Your IP: 54.198.170.159
Server Time: 2018-07-21 02:15:28