.

earth

ข้าราชการเฮ! คสช.ไฟเขียวแก้กฎหมายกบข.

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

ที่มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... ซึ่งนายวิษณุเห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ และ คสช. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามแนวทางที่เสนอ

 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะที่ปรึกษาฯ เห็นว่า เป็นกฎหมายที่มีเป็นเทคนิคมาก ต้องใช้เวลาในการอธิบาย ประกอบกับกรมบัญชีกลางต้องมีเวลาในการเตรียมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเผยแพร่ทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยจะจัดให้เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกๆ ที่เข้าสู่สภา และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในต้นเดือนธันวาคม 2557 ตามกำหนดการที่กรมบัญชีกลางวางไว้ 
 
ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการแล้ว แต่ได้มีการยุบสภา วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทำให้ต้องเสนอร่างมายังคสช.อีกครั้ง หลังจากนี้กรมบัญชีกลางต้องจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างเร่งด่วนแล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับฐานข้อมูลของข้าราชการที่มีสิทธิ์กลับไปรับบำนาญที่มีประมาณ 300,000 คน เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน คาดว่าฐานข้อมูลจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2557
 
 
 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 17:22:20 น.
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1403686367

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1824848
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
747
2008
6221
1007584
30392
39870
1824848

Your IP: 54.198.158.24
Server Time: 2018-06-20 08:58:02