.

earth

สอศ.ประกาศปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ

วันนี้(2 พ.ย.)ที่หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)กล่าวในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งอาชีวศึกษา”ว่า

การจัดประชุมผู้บริหารทั่วประเทศครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้บริหารส่วนกลาง ได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นการใช้นวัตกรรมในภาคการผลิต Thailand 4.0 มากขึ้น

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ สอศ.เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสอศ.จะต้องเตรียมความพร้อมในทุกเรื่องโดยปีนี้จะให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งของอาชีวศึกษา โดยจะดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 6 ข้อ ขณะเดียวกันก็จะมีการเดินตามยุทธศาสตร์ของ สอศ.ได้แก่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นคนดี มากกว่าคนเก่ง, การปรับภาพลักษณ์พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สร้างการรับรู้ และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาในเชิงรุก,การมีงานทำ โดยการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ 6 ภาค และการปรับหลักสูตรสมรรถนะเพื่อการมีงานทำ,การเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่จะต้องรุกไปสู่การเพิ่มการจัดการศึกษานอกระบบและทวิภาคีให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาส การศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นด้วย,การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ สุดท้าย เรื่องการบริหารจัดการที่จะต้อสร้างความเข้มแข็งทั้งในระดับสถาบัน สถานศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงการจัดฐานข้อมูลอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการของสำนักงานในส่วนกลาง ..

 

 

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.40 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/607758

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2077486
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
998
1293
8564
1260436
22273
30614
2077486

Your IP: 34.234.76.59
Server Time: 2019-01-19 19:28:50