.

earth

'ก.พ.อ.'ชงแก้ก.ม.เยียวยา คนมหา'ลัยเพิ่มเงินเดือน 8%

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็ว ๆนี้  ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการให้ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

 

เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฏหมายให้อำนาจ ก.พ.อ. ปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ แต่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่สอนเช่นเดียวกับครู จึงต้องได้รับการเยียวยา เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

“นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าขณะนี้ในหน่วยงานเอกชนหรือในมหาวิทยาลัยมีการเพิ่มนักวิจัยมากขึ้น โดยในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมามีนักวิจัยเพิ่ม 2-3เท่า ในเกือบทุกสาขา ซึ่งมีข้อสังเกตว่าการเพิ่มนักวิจัยในภาคเอกชนมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการจูงใจของรัฐให้ภาคเอกชนที่ร่วมจัดการศึกษาสามารถลดหย่อนภาษีได้มาก  ส่วนการเพิ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นเพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกำลังปรับตัว ซึ่งเป็นบทบาทที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามภาพรวมนักวิจัยของเราก็ยังขาดอีกมาก ขณะนี้เรามีนักวิจัยต่อประชากรเพียง 1 คน ต่อ10,000 คน.ทั้งนี้การมีนักวิจัยเพิ่มแสดงว่าประเทศมีการพัฒนาด้วย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้านดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า  เมื่อก.พ.อ.มีมติให้เยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ยังไม่มีกฏหมายที่จะให้อำนาจ ก.พ.อ. ดังนั้นจะต้องแก้กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ ก.พ.อ.ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีอำนาจพิจารณาเสนอเรื่องการเยียวยาได้เช่นเดียวกับกรณีก.ค.ศ.ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติเรื่องการเยียวยาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นก.พ.อ.จึงมีติเสนอแก้กฏหมายดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ก.พ.อ.ยังมีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (ศ.) จำนวน 1 คนคือ.รศ.สุรสิทธิ์ วชิรขจร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศ. ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์  พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/613123

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1981243
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1028
1750
2778
1169166
30606
30696
1981243

Your IP: 54.161.100.24
Server Time: 2018-10-22 21:04:41