.

earth

มหาวิทยาลัยทยอยปิดตัว

มีกระแสมาตลอดมหาวิทยาลัยไทยกำลังจะทยอยปิดตัวลง เนื่องจากจำนวนเด็กวัยเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเริ่มลดลง เพราะจำนวนเด็กเกิดลดลงเรื่อยๆ ซึ่งคนแวดวงอุดมศึกษามองเรื่องนี้กันอย่างไรกันบ้าง    

 เริ่มกันที่ อนุพงศ์ กิ่งทอง “แมน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี บอกว่า การที่มหาวิทยาลัยจะปิดตัวหรือมีการควบรวมเพราะจำนวนนักศึกษาลดลง และบุคลากรไม่มีศักยภาพเพียงพอจนทำให้บัณฑิตที่จบออกมาไม่มีคุณภาพ นั้นอาจจะทำได้ แต่แมนอยากให้มองข้อจำกัดของนักศึกษาด้วย เช่น บางคนมีฐานะทางครอบครัวไม่ค่อยดี หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น  ที่สำคัญต้องให้โอกาสทางการศึกษากับทุกอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังคงเปิดรับนักศึกษาก็ต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ นักศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นคนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง บัณฑิตที่จบออกมาจะทำงานในท้องถิ่น ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยปิดตัวลง เด็กจะได้รับผลกระทบโดยตรง


 "พลอย" สุพิชญา สุนะไชย นักศึกษาชั้นปีที่2  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บอกว่า  หากมหาวิทยาลัยจะทยอยปิดตัวลง ก็ไม่ค่อยจะรู้สึกอะไร เพราะมีที่เรียนอยู่แล้ว ที่เป็นห่วงคือรุ่นน้องที่จะมีตัวเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัยน้อยลง  แต่ถ้ามหาวิทยาลัยไหนรู้ว่าไม่พร้อมในการให้การศึกษาปิดไปก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าไม่พร้อมแล้วยังเปิดสอนอยู่ก็จะมีผลกระทบกับผู้เรียนที่ไม่มีคุณภาพจบออกมาก็ไม่มีงานทำ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยู่ก็ต้องปรับตัว จัดหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองตลาดแรงงาน ที่สำคัญเน้นผลิตบัณฑิตออกมาให้ที่มีคุณภาพจบออกมาสามารถทำงานได้ทันทีและแข่งขันได้ด้วย


ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกว่า มหาวิทยาลัยปิดตัวมาจากหลายสาเหตุ เช่น จำนวนมหาวิทยาลัยมีมาก แต่ประชากรลดน้อยลง บางหลักสูตรก็ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทำให้ไม่มีคนมาสมัครเรียน อีกทั้งสถาบันที่มีชื่อเสียงบางแห่งก็เปิดหลักสูตรมากขึ้น และรับนิสิตนักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้สถาบันอื่นๆได้รับผลกระทบ ขณะที่ผู้เรียนยังมีค่านิยมเลือกเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่าจะมองความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยต้องเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม คำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และทำหลักสูตรเพื่อรองรับสังคมสูงอายุที่กำลังจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้องบริหารทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า...

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์   จันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.20 น....

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/620225

มี 161 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

2038952
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
277
1064
6164
1225463
14353
33623
2038952

Your IP: 52.91.90.122
Server Time: 2018-12-13 03:32:00